Onderzoek naar dehydratie

Fysische diagnostiek
17-12-2010
Jantien D. de Loor, Robert Zietse en Tjeerd O.H. de Jongh

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht.

Drs J.D. de Loor, huisarts.

Erasmus Medisch Centrum, afd Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Drs. T.O.H. de Jongh, huisarts.

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 augustus 2010