Onderscheid maken op basis van huidskleur?

Opinie
M.J. (Chiel) Bakkum
Maaike E. Muntinga
Petra Verdonk
Jelle Tichelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5835
Abstract

Richtlijnen geven soms aan dat je iemands huidskleur of afkomst mee moet laten spelen bij de afwegingen over een behandeling. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de specifieke behandeladviezen voor ‘zwarte personen’ met hypertensie. Wij gingen na hoe bruikbaar dit onderscheid is in de Nederlandse situatie.

Elders in het NTvG leest u dat onderscheid maken soms nodig is om goede zorg te verlenen.1 De NHG-standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ adviseert, net als belangrijke internationale richtlijnen, om ‘zwarte personen’ met hypertensie bij wie geen duidelijke voorkeur is voor een specifiek antihypertensivum op basis van bijvoorbeeld zwangerschap, hartfalen of albuminurie, anders te behandelen dan niet-zwarte personen.2,3 Wij zochten uit hoe bruikbaar dit advies is in de Nederlandse spreekkamer.

De term ‘zwart’

Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om eerst terminologie te verhelderen. In de NHG-standaard wordt de term ‘zwarte personen’ gebruikt, maar wie zijn dat eigenlijk? Zijn dat alle mensen ‘van kleur’ (met een niet-witte huidskleur of identiteit), of gaat het dan om iedereen met huidtype 5 of 6 volgens de Fitzpatrick-indeling (5: diepbruin, verbrandt bijna nooit; 6: zeer donkerbruin tot zwart, verbrandt nooit)?

Als we ‘zwart’ interpreteren als een omschrijving op basis van uiterlijke en…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam; afd. Interne Geneeskunde, sectie Farmacotherapie: M.J. Bakkum, arts-docent farmacotherapie en klinisch farmacoloog in opleiding; dr. J. Tichelaar, klinisch farmacoloog; afd. Ethiek, Recht en Humaniora, sectie Participatie en Diversiteit: dr. M.E. Muntinga, medisch antropoloog en epidemioloog; dr. P. Verdonk, psycholoog.

Contact M.J. Bakkum (m.bakkum@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Milan Richir en drs. Joachim Kikomeko hebben waardevol commentaar gegeven op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
M.J. (Chiel) Bakkum ICMJE-formulier
Maaike E. Muntinga ICMJE-formulier
Petra Verdonk ICMJE-formulier
Jelle Tichelaar ICMJE-formulier
Onderscheid naar kleur of afkomst?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties