Onbegrepen lichamelijke klachten en conversie
Open

Stand van zaken
02-12-1986
H.G.M. Rooijmans

INLEIDING

Onbegrepen lichamelijke klachten (functionele klachten) komen heel veel voor. Vaak gaat het om pijnklachten. Is er in deze gevallen altijd sprake van een psychische stoornis? Het antwoord daarop moet ontkennend luiden. Dikwijls zijn klachten van korte duur en zijn ze over vóórdat een diagnose kan worden gesteld. Terecht is wel opgemerkt dat functionele klachten een alledaags verschijnsel zijn.1 Soms wordt later toch een lichamelijke ziekte aangetoond die, achteraf gezien, de oorzaak is van de klachten. Weliswaar is de kans groot dat klachten van enige duur, waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring wordt gevonden, een psychische basis hebben, maar de afwezigheid van ‘objectieve’ afwijkingen is daarvoor niet zonder meer bewijzend. Om een dergelijk verband aan te nemen zijn positieve aanwijzingen vereist. Dit artikel is gewijd aan een kritische bespreking van veel gebruikte resp. te gebruiken criteria voor psychogene oorzaken van lichamelijke klachten, in het bijzonder van pijn.

Het niet-vinden ...