Onbegrepen lichamelijke klachten en conversie
Open

Stand van zaken
02-12-1986
H.G.M. Rooijmans

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.
Prof.dr.H.G.M.Rooijmans, psychiater.