Onbegrepen lichamelijke klachten en conversie
Open

Stand van zaken
02-12-1986
H.G.M. Rooijmans
Aanvaard op 30-06-1986.
Gepubliceerd op 02-12-1986.
In print verschenen in week 48 1986.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2174-8