Onafhankelijkheid van medici en van medisch onderzoek
Open

Commentaar
06-07-2009
Jan P. Vandenbroucke en Jos W.M. van der Meer

In de periode 1994-2003 nam het percentage vaak geciteerde klinische trials dat gefinancierd werd door de farmaceutische industrie toe van ongeveer 25 tot 55.1 Bij gesponsorde trials is onderzoek niet onafhankelijk. Het onderzoeksprotocol wordt samen met de industrie opgesteld en vaak zijn industriële medewerkers coauteur; de overige auteurs zijn meestal consulenten van diezelfde industrie. De industrie of een trialbureau rekruteert artsen en eventueel ook patiënten, en verzamelt, analyseert en behoudt de data. Het manuscript wordt geschreven ‘samen’ met de industrie en in de meest extreme vorm met behulp van een ghostwriter, die geen auteur is.

Van essentieel belang bij de opzet van een gerandomiseerd klinisch onderzoek is dat het zodanig is opgezet dat de te vergelijken therapieën in principe evenveel kans hebben om de beste te zijn. Dan weet men vooraf niet welke therapie er als beste uit kan komen. Dat noemt men het ‘onzekerheidsprincipe’: de ...