Occlusie van de A. poplitea door een exostose
Open

Casuïstiek
21-02-2011
Christian B.L. Zonnenberg, Arthur van Noort en Denise Nio

Reacties (2)

Th.A.A van den Broek
06-03-2011 18:08

Occlusie A. Poplitea door een exostose

Leuk artikel, zo zie je maar: een occlusie zit in een soms kleine afwijking. De enige vraag die ik heb betreft de behandeling. Exostosen behoeven niet persé behandeling, behalve als die ernstige secundaire pathologie veroorzaken zoals in deze casus. Ik denk dat de niet expliciet uitgesproken suggestie, dat het vaatstelsel weer open gegaan is na de ingreep, teveel is. Daarvoor was toch ingrijpen aan de A. Poplitea zelf, al dan niet met lysis, nodig geweest. Waarschijnlijk is alleen het collaterale netwerk zich gaan ontwikkelen, de nauwelijks significante EAI-stijging tot 0,91 wijst daar ook op. Een nieuwe Duplex zou dat kunnen bewijzen, voorlopig houd ik het erop dat deze behandeling net zo goed achterwege had kunen blijven....
 
Th.A.A. van den Broek. chirurg, Waterlandziekenhuis
Chris Zonnenberg
21-03-2011 14:24

Occlusie A. poplitea door exostose (antwoord auteurs)

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde kritische blik. De indicatie om te opereren waren de klachten op basis van een ”mechanisch” probleem van de exostosen. Bij zitten en hurken voelde patiënteeen scherpe pijn in de knieholte. Iets wat voorstelbaar is gezien het scherpe aspect van de exostose. Dit kan vanuit orthopedisch oogpunt een reden zijn om de exostose te verwijderen. Het idee achter het verwijderen van de exostose was niet primair om de claudicatieklachten te verminderen of om de occlusie van de arteria poplitea te verhelpen. Er was reeds een collateraal netwerk gevormd en dit heeft zich wellicht verder ontwikkeld, doordat patiënte nadien meer kon lopen. Zij is ondertussen ook van haar claudicatieklachten af en de enkel arm index is 0.95, wat een mooie “bijwerking” is. Ons inziens zijn de pijnklachten van de patiënte verholpen door de operatie en is deze daarmee zeker niet zinloos geweest. 
 
Mede namens de overige auteurs, 

Chris Zonnenberg, AIOS Orthopedie, Spaarne ziekenhuis Hoofddorp