Occlusie van de A. poplitea door een exostose
Open

Casuïstiek
21-02-2011
Christian B.L. Zonnenberg, Arthur van Noort en Denise Nio

Auteursinformatie

Spaarneziekenhuis, Hoofddorp.

Afd. Orthopedie: drs. C.B.L. Zonnenberg, aios Orthopedie; dr. A. van Noort, orthopeed.

Afd. Chirurgie; dr. D. Nio, vaatchirurg.

Contactpersoon: drs. C.B.L. Zonnenberg (zon36@hotmail.com).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 oktober 2010