Obstipatie

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
15-10-2020
Daniel Keszthelyi en Jean W.M. Muris

Obstipatie is een alledaagse klacht in de huisartsenpraktijk en in de tweede lijn, die in een beperkt aantal situaties een alarmsignaal voor een ernstige aandoening is. In dit leerartikel bespreken we mogelijke oorzaken, de rol van anamnese en lichamelijk onderzoek, eventuele aanvullende diagnostiek en de behandeling van obstipatie.

Aanvaard op 27-08-2020.
Gepubliceerd op 15-10-2020.
In print verschenen in week 42 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5052