'Nurse practitioner' even bekwaam als assistent-geneeskundige voor de behandeling van stabiele patiënten na een recent myocardinfarct, maar met meer tevredenheid bij patiënten
Open

Onderzoek
18-11-2006
C.J.M. Broers, J. Smulders, T.J. van der Ploeg, A.E.R. Arnold en V.A.W.M. Umans
Aanvaard op 10-07-2006.
Gepubliceerd op 18-11-2006.
In print verschenen in week 46 2006.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2544-8