Nu al uitgeblust
Open

Burn-out bij geneeskundestudenten
Commentaar
01-06-2015
Jeroen M. van Baar

Reacties (1)

Janna koppe
21-06-2015 14:42

Uitgebluste studenten door perinatale dioxines?

Naar aanleiding van het commentaar van Jeroen van Baar en het artikel van Maartje Conijn e.a. het volgende:

De bachelor studenten, die aan het onderzoek meededen naar burn-out zijn geboren tussen 1986 en 2000 met een gemiddelde leeftijd van 22,3 jaar. In de periode ,waarin zij geboren werden hebben zij blootgestaan aan dioxinen en PCBs in hoge concentraties prenataal en via de borstvoeding. Dit heeft een negatieve invloed gehad op hun hersenontwikkeling. Wij vonden bij nacontrole van kinderen geboren in de periode van 1987-1991 op achtjarige leeftijd een negatief effect van de prenatale en postnatale blootstelling aan dioxinen op de reactiesnelheid van het visuele systeem en het cognitieve systeem met hulp van EEG en MEG. Er bleek een vertraging op te treden van 12 msec, waar normaal 140 msec  werd gemeten, hadden de hoogblootgestelden een vertraging van 12 msec. Eveneens op de P300. Dit wijst op een minder goede myelinisatie. Wij vonden ook een effect op de amplitudo. De belastbaarheid, cq informatieverwerking van de hersenen is daarmede afgenomen. De hoge frequentie van burn-out is dus niet alleen terug te voeren op een hogere belasting door het soort werk, maar ook een verminderde belastbaarheid door de perinatale blootstelling aan dioxinen. Dioxinen zijn belangrijke hormoonverstoorders. Zowel uit onze gegevens als uit die van een groot onderzoek in Rotterdam en Groningen  in dezelfde periode bleek, dat men name de hogere sociale klasse hoger belast was dan de lagere. Dit verlies aan IQ is zorgelijk en onderstreept het belang van aandacht voor hormoonverstorende stoffen in de perinatale periode.

 Janna G. Koppe, gepensioneerd kinderarts EKZ-AMC

Literatuur daarover :  

ten Tusscher GW, Leijs MM, de Boer LCC, Legler J, Olie K, Spekreijse H, et al. Neurodevelopmental retardation, as assessed clinically and with magnetoencephalography and electroencephalography,associated with perinatal dioxin exposure. Science of the Total Environment 2014;http://dx.doi.org/101016/j.scitotenv.2014.02.100.

   (2)    Schellart NAM, Reits D. Influences of perinatal dioxin load to visual motion and oddball stimuli examined with an EEG and MEG analysis. Clinical Neurophysiology 2008;119:1486-95.