Normogram voor screeningsmammogram

Normogram voor screeningsmammogram
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1746

Nijmeegse radiologen hebben een normogram ontwikkeld dat het risico op borstkanker visueel weergeeft, op basis van 352 als afwijkend beoordeelde borstfoto’s (Eur Radiol. 2013; epub 18 april).

Ondanks pogingen om de radiologische beoordeling van mammografieën te standaardiseren, blijft de variatie tussen beoordelaars een probleem. Van 417 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker en die daarbij afwijkingen op het mammogram hadden, verzamelden onderzoekers retrospectief de medische gegevens. Drie ervaren radiologen beoordeelden de originele foto’s nogmaals. Deze beoordelingen relateerden ze aan de klinische diagnose van wel of geen borstkanker, waarna de onderzoekers de voorspellende waarden voor de verschillende mammografische afwijkingen berekenden. Vrouwen van wie de experts het mammogram niet afwijkend vonden lieten ze weg uit de analyse, waardoor 352 mammogrammen overbleven.

Van de vrouwen met een afwijkende borstfoto had 31% daadwerkelijk borstkanker. Uit de multivariate analyse bleek dat de aanwezigheid van een grillig gevormde massa met 96% de hoogste positieve voorspellende waarde had voor borstkanker, voor goed afgrensbare afwijkingen was dat 10%. In het uiteindelijke normogram namen de onderzoekers naast de vorm van de laesie ook de leeftijd en de aanwezigheid van calcificaties, architectuurveranderingen en focale asymmetrie op.

De onderzoekers hopen door hun normogram nu in het screeningsprogramma te gebruiken, de radiologische beoordeling van mammogrammen beter te standaardiseren. Opvallend is overigens dat het artikel niet vermeldt hoe groot de beoordelingsvariatie bij hun 3 experts was. Het normogram moet zich kortom nog echt bewijzen: anders dan in de studie zal het in de praktijk ook gebruikt worden door individuele, minder ervaren radiologen. Bovendien is onduidelijk of de bevindingen in de Nijmeegse screeningspopulatie ook naar andere populaties te vertalen zijn. Het blijft dus even afwachten tot de resultaten van de validatiestudie bekend zijn.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Boy
C.M.A. Bruijninckx

Normogram bestaat niet. Moet nomogram zijn: Een nomogram is een tweedimensionaal diagram waarop de waarde van een wiskundige functie bij benadering kan afgelezen worden, zonder dat er een berekening aan te pas komt; men heeft enkel een potlood en een liniaal nodig. (Bron: Wikipedia). 

Boy Bruininckx, chirurg, Helder kliniek