Nog een Fransch vonnis in zake het beroepsgeheim

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1724-5