Vrouwelijke geneeskundestudenten: vervolg
Open

Nieuws
29-12-2004
F. Kievits en M.T. Adriaanse

Enkele weken geleden berichtten wij over de opmerkelijke uitspraak van prof.dr. Jeen Haalboom om evenveel mannen als vrouwen tot de geneeskundeopleiding toe te laten en niet 70 vrouwen en 30 mannen, zoals nu het geval is (2004:2411-2). Deze uitspraak deed Haalboom in zijn oratie ‘Verwondering ...