‘Volgende grote mazelenepidemie in 2025’
Open

Nieuws
13-05-2015
Hans van Maanen

Reacties (1)

Wiml van der Pol
18-05-2015 14:48

Mazelenepidemie voorspelbaar

De bewaren tegen inenten zijn gekoppeld aan de geloofsovertuiging. Dat zal wel zo blijven. Maar nu de uitbraken voorspelbaar zijn en kennelijk niet zo ondoorgrondelijk als de Allerhoogste zou willen, is er een unieke opportuniteit om iets aan de bezwaren te doen. Mazelen berust niet op toeval, of op de wil van de Almachtige, maar op berekenbare voorspellingen. De Almachtige heeft ons dat Inzicht gegeven en dat dienen wij te respecteren. Ik kan het niet anders zien.

Wim van der Pol, ziekenhuisapotheker