Verdiener vraagt vaker onderzoek aan

Verdiener vraagt vaker onderzoek aan
Open

Nieuws
30-11-2011
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Het zal economen niet verbazen, maar behandelaars die voor zichzelf extra omzet ermee creëren, verrichten meer aanvullende diagnostiek dan artsen die daar geen direct geldelijk belang bij hebben. Dat geldt in ieder geval voor cardiologen die inspannings-ecg’s en radiogelabelde tracerstudies aanvragen om de hartfunctie na een revascularisatie te beoordelen, melden Amerikaanse onderzoekers in JAMA (2011;306:1993-2000).

De Amerikanen traceerden in totaal 17.847 patiënten bij wie een percutane coronaire interventie of bypassoperatie werd verricht en die meer dan 90 dagen na de procedure weer voor een controleafspraak op de poli cardiologie gezien werden. Van deze patiënten registreerden de onderzoekers of er bij hen binnen 30 dagen na dit bezoek een stress-ecg of een hartfoto met contrast werd verricht. Dit relateerden ze aan de manier waarop de zorgverleners de kosten voor eventuele aanvullende onderzoeken declareerden: een deel stuurde zelf een rekening voor het gebruik van de apparatuur of voor het interpreteren van de resultaten, terwijl een andere groep van de artsen zelf geen kosten voor de onderzoeken in rekening bracht, bijvoorbeeld omdat die via het ziekenhuis werden gedeclareerd.

Gemiddeld werd bij 10,4% van de patiënten een tracerfoto gemaakt en bij 1,8% een inspannings-ecg verricht. Dit percentage lag significant hoger bij artsen die zelf ook kosten voor de onderzoeken declareerden: bij artsen die zowel voor de apparatuur als voor de interpretatie een vergoeding vroegen, kreeg 12,6% van de patiënten een hartfoto; als ze alleen voor de interpretatie declareerden was het 8,8% en bij zorgverleners die zelf geen kosten rekenden lag dit op 5%. Voor inspannings-ecg’s lagen deze percentages respectievelijk op 2,8, 1,4 en 0,4%.

Als de arts voor apparatuur en interpretatie kosten declareerde hadden patiënten daarmee een 2,3 keer grotere kans op een hartfoto en een 12,8 keer grotere kans op een inspannings-ecg. Marktwerking in de zorg heeft ook nadelen.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)