Vaccinatie bij ex-covid-19 patiënten?

Covid-19-update
Nieuws
11-03-2021
Anke L.W. Huckriede

Reacties (4)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Willem van der Krol
10-05-2021 05:05

Effectiviteit (eenmalige) vaccinatie na bescherming?

De beschermingsduur van een doorgemaakte infectie blijkt ten minste 5 maanden te zijn. De vraag is nu wat een al dan niet eenmalige vaccinatie hier nog aan toe zou kunnen voegen. Want waar is het echte bewijs – dus niet een indirect bewijs op basis van alleen antilichaamtiters – dat de beschermingsduur door een vaccinatie langer is dan de beschermingsduur na een doorgemaakte ziekte?

Willem van der Krol, huisarts, Leeuwarden

ANKE HUCKRIEDE
10-05-2021 12:32

reactie auteur

Data over de beschermingsduur van een eerder doorgemaakte infectie of van vaccinatie zijn er nog niet maar komen nu langzamerhand beschikbaar. Er is dus tot nu toe geen bewijs dat een natuurlijke infectie voor langere bescherming zorgt dan vaccinatie of andersom. Op basis van de in het artikel aangehaalde studies had ik het verantwoord gevonden om een vaccinatie voor ex-patiënten pas na 5 maanden aan te bevelen. De beweegredenen waarom dit niet is gebeurd heb ik niet kunnen vinden. 

prof dr Anke L.W. Huckriede, hoogleraar Vaccinologie, UMC Groningen

Willem van der Krol
17-05-2021 11:38

reactie op reactie van de auteur

Ik begrijp dat er geen bewijs voor is. Maar is het niet heel aannemelijk dat een eenmaal doorgemaakte infectie tot minstens een gelijke immuniteit leidt als bij een volledige vaccinatie het geval is? Een vaccinatie baat in dat geval niet maar blijkens uw artikel schaadt het wel degelijk.

Willem van der Krol, huisarts te Leeuwarden

ANKE Huckriede
17-05-2021 18:25

reactie auteur

Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat een infectie betere immuniteit opwekt dan een vaccin. Ook bij de vaccinatie tegen SARS-CoV-2 lijkt het erop dat 2 injecties met bijvoorbeeld het Pfizer vaccin tot betere antilichaamresponsen leiden dan een infectie die met milde symptomen verloopt. In patiënten met milde symptomen lijkt de antilichaamtiter bovendien vrij snel af te nemen. Dit en het feit dat infecties met andere coronavirussen ook niet leiden tot blijvende immuniteit was aanleiding om toch ook inenting van ex-Covid-19 patiënten aan te bevelen. 

Anke Huckriede, hoogleraar Vaccinologie, UMC Groningen