Therapietrouw vermindert kans op sterfte sterk
Open

Nieuws
22-07-2006
F. Kievits en M.T. Adriaanse

Patiënten die hun medicatie, inclusief placebo, met regelmaat gebruiken, hebben een lager sterfterisico dan patiënten met minder therapietrouw. Dat stellen onderzoekers van de University of Alberta (Edmonton, Canada) in het BMJ (2006;333:15). Dit is op zich een weinig verrassend gegeven. De bevindingen uit de meta-analyse van 21 observationele onderzoeken (46.847 patiënten), waaronder 8 studies (19.633 patiënten) met een placebo, ondersteunen echter het concept van het ‘healthy adherer’-effect, waarbij therapietrouw een ‘marker’ zou zijn voor algemeen gezond gedrag.

Uit de analyse van Simpson et al. blijkt dat patiënten die de therapievoorschriften – ook bij placebogebruik – goed volgen, een on­geveer half zo groot sterfterisico hebben als de patiënten die dat niet doen (oddsratio: 0,56). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deelnemers met een goede therapietrouw voor studiemedicatie (ook placebo) eveneens ‘trouw’ zijn aan andere richtlijnen voor gezond gedrag, die indirect het sterfterisico kunnen beïnvloeden. ‘In ieder geval ondersteunen onze bevindingen het idee dat een goede therapietrouw gepaard gaat met een positieve gezondheidsuitkomst’, aldus Simpson in een reactie aan pers­bureau Reuters (30 juni 2006).

In een commentaar op het artikel suggereert onderzoeker Betty Chewning van de University of Wisconsin (VS) dat het omgekeerd ook goed mogelijk is dat mensen die een gezondere levensstijl aanhangen, geneigd zijn om de voorgeschreven medicatie strikter te gebruiken (BMJ 2006;333:18-9). Chewning: ‘Misschien heeft genezen niet alleen te maken met de behandeling op zich, maar eveneens met de emotionele en cognitieve ervaring van patiënten dat er voor hen wordt gezorgd en dat ze voor zichzelf zorgen.’ Het is volgens Chewning interessant om met dat idee rekening te houden in de dagelijkse praktijk.