Therapietrouw vermindert kans op sterfte sterk
Open

Nieuws
22-07-2006
F. Kievits en M.T. Adriaanse
Gepubliceerd op 22-07-2006.
In print verschenen in week 29 2006.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1635