Stimuleer taakherschikking, ondervang risico's
Open

Nieuws
14-01-2008
F. Kievits en M.T. Adriaanse

Op 14 december 2007 presenteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘De staat van de gezondheidszorg 2007’, dat de resultaten bevat van een verkennend onderzoek naar taakherschikking binnen de zorg (www.igz.nl). De aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen, worden onderschreven door de KNMG en door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

De beroepsorganisaties achten taakherschikking nodig en wenselijk, met als doel het garanderen van veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg. Het ministerie van Volksgezondheid heeft al enkele jaren een wetsvoorstel in voorbereiding, waarin onder meer verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en ‘physician assistants’ zelfstandige bevoegdheden krijgen om, binnen een deskundigheidsgebied, op eigen initiatief bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten. De KNMG en V&VN dringen aan op een spoedige afhandeling van dit wetsvoorstel.

Het beeld dat de inzet van praktijkondersteuners bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de zorg, wordt bevestigd door het promotieonderzoek ‘Changes in skill mix. The impact of adding nurses to the primary care team’ van Miranda Laurant (afdeling Kwaliteit van Zorg, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen). De inzet van praktijkondersteuners leidt echter niet tot een vermindering van de werkdruk bij huisartsen of tot lagere kosten in de zorg. Een opmerkelijke conclusie, omdat juist kosten- en werkdrukvermindering bij huisartsen in 1999 belangrijke redenen waren om praktijkondersteuners aan te trekken op een huisartsenpraktijk. Laurant beveelt aan om vervolgstudies te doen naar de herschikking van taken en naar optimale combinaties van professionals en competenties in de (eerstelijns)gezondheidszorg.

De IGZ concludeert dat het verschuiven van taken een positieve bijdrage levert aan veilige, effectieve, patiëntgerichte en toegankelijke zorg. Volgens de Inspectie kan patiëntveiligheid echter alleen worden gegarandeerd in een systeem met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Het is daarbij voor de patiënt van groot belang dat hij een zorgverlener heeft die de inhoud en de continuïteit van het geheel overziet en daarmee de regie voert. In 2006 bleek dat praktijkondersteuners geregeld de wet overtreden: zij schreven medicijnen voor terwijl zij dat niet mochten. Huisartsen laten de zorg vaak volledig aan hen over, waardoor de controle op hun handelen ontbreekt. Het is volgens de IGZ de verantwoordelijkheid van artsen en verpleegkundigen samen om het hele zorgproces goed te regelen.