Sneltesten

Covid-19-update: diagnostiek
05-11-2020
Marc M.J. Bonten

Net nu het land weer op slot zit vanwege de tweede golf, vindt een revolutie plaats op het gebied van de diagnostiek van SARS-CoV-2.

We kennen de ‘reverse transcriptase’(RT)-PCR-test: uiterst gevoelig, kan massaal worden ingezet, heeft een doorlooptijd van 6 uur en een positieve uitslag betekent niet automatisch dat je besmettelijk bent. Sinds een maand zijn sneltesten beschikbaar, de zogenoemde antigeentesten. Een aantal antigeentesten is inmiddels gevalideerd ten opzichte van RT-PCR. De antigeentesten moeten één voor één uitgevoerd worden en geven in 20 minuten een uitslag. Hoewel minder gevoelig dan RT-PCR, hebben verschillende antigeentesten een sensitiviteit van circa 95%  in monsters met een hoge virale lading; de sensitiviteit van de verschillende antigeentesten varieert echter aanzienlijk.1,2 Sommige van de beschikbare testen lijken dus juist de besmettelijke personen op te sporen. Van de ‘LAMP’-test (LAMP staat voor ‘Loop mediated isothermal amplification)  – een vereenvoudigde en snellere variant van de PCR ...