Selectieve darmdecontaminatie vermindert sterfte onder IC-patiënten

Nieuws
26-06-2014
Twan van Venrooij

Over de rol van behandelingen met antibiotica ter preventie van infecties bij al dan niet beademde IC-patiënten is al jaren veel discussie. Een nieuwe analyse toont een afname van de mortaliteit op de IC door selectieve darmdecontaminatie (SDD), melden onderzoekers in BMJ (2014;348:g2197). Een onverwachte bevinding was dat orofaryngeale decontaminatie met chloorhexidine de sterfte mogelijk verhoogt.

Om het effect op de mortaliteit van verschillende preventieve strategieën op de IC te onderzoeken, voerden Richard Price van Royal Alexandra Hospital (VK) en collega’s naast een reguliere meta-analyse ook een netwerkmeta-analyse uit. Daarin worden resultaten vergeleken van 2 of meer studies naar een bepaalde interventie. Zij vergeleken 3 strategieën: SDD, selectieve orofaryngeale decontaminatie (SOD) en orofaryngeale decontaminatie met chloorhexidine.

De meta-analyse toonde een gunstig effect van SDD op de mortaliteit met een oddsratio (OR) van 0,73 (95%-BI: 0,64-0,84). Aanwijzingen voor een positief effect van SOD waren minder sterk (OR: 0,85; 95%-BI: 0,74-0,97). Tegen de verwachting in was orofaryngeale decontaminatie met chloorhexidine mogelijk geassocieerd met een verhoogde sterfte (OR: 1,25; 95%-BI: 1,05-1,50). De netwerkmeta-analyse liet zien dat zowel SDD als SOD superieur waren wat betreft het voorkomen van sterfte ten opzichte van behandeling met chloorhexidine.

De bevindingen lijken een tegenovergestelde richting op te wijzen dan de studies die voordelige effecten van orofaryngeale decontaminatie met chloorhexidine vonden op de incidentie van aan beademing gerelateerde infecties, stellen Price et al. Zij merken wel op dat een eventueel negatief effect van de behandeling met chloorhexidine op de mortaliteit klein kan zijn. Het zou goed zijn als de rol van deze behandeling en van de 2 andere behandelingen in prospectieve studies verder wordt onderzocht, aldus de auteurs.