Roken: kan het eindspel beginnen?
Open

Nieuws
01-12-2014
Hans van Maanen

Het antirookbeleid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en nationale overheden werpt zijn vruchten af, en sommigen beginnen al te denken aan het ‘eindspel’: van terugdringen en beheersen naar uitroeien. Daar zijn nieuwe beleidsinstrumenten voor nodig, maar vooral mobilisatie van politieke wil.

Aldus de Britse onderzoekers Paul Cairney en Hadii Mamudu in een artikel ...