Resistentie malariamug leidt tot heropleving aantal ziektegevallen

Resistentie malariamug leidt tot heropleving aantal ziektegevallen
Open

Nieuws
14-09-2011
Twan van Venrooij

Meer malariamuggen bestand tegen met insecticide geïmpregneerde klamboes en minder immuniteit tegen de malariaparasiet onder de bevolking. Die factoren hebben er waarschijnlijk toe geleid dat in een Senegalees dorp het aantal gevallen van malaria toenam, nadat dit in de periode na de introductie van met insecticide geïmpregneerde klamboes aanzienlijk was afgenomen, stellen onderzoekers uit Senegal en Frankrijk in The Lancet Infectious Diseases (2011; epub 18 augustus).

Jean-François Trape en collega’s hielden van 2007 tot 2010 nauwgezet bij hoeveel gevallen van malaria er in het dorpje voorkwamen. Ook vingen zij maandelijks malariamuggen om het vóórkomen van resistentie tegen insecticiden te onderzoeken. In juli 2008 werden duurzame, met insecticiden geïmpregneerde klamboes aan de dorpsbewoners uitgedeeld om het effect daarvan te onderzoeken.

Er werd een substantiële afname van het aantal malariagevallen gezien, van 5,45 gevallen per 100 persoonsmaanden voorafgaand aan het uitdelen van de geïmpregneerde klamboes naar 0,41 in de 2 jaar daaropvolgend. Aan het eind van de studie nam de incidentie echter plots weer toe, naar 4,57 in de periode september-december 2010.

De stijging heeft, vermoeden de onderzoekers, enerzijds te maken heeft met het vaker voorkomen van resistentie tegen pyrethroïden, de groep insecticiden waarmee de muskietennetten geïmpregneerd zijn. In 2007 werd bij 8% van de gevangen muggen een resistentiegen gevonden, in 2010 was dit bij 48% het geval. Anderzijds zou de tijdelijk lagere blootstelling mogelijk hebben geleid tot een verminderde immuniteit bij een aantal dorpsbewoners.

Ook andere onderzoeken suggereren het ontstaan van resistentie tegen insecticiden gebruikt voor klamboes en de onderzoekers benadrukken dat dit probleem dringend moet worden aangepakt. Eind dit jaar komt de WHO met een strategie hiervoor.

(Bijdrage: Twan van Venrooij.)