Renineremmer niet combineren met ACE-remmer of ARB

Renineremmer niet combineren met ACE-remmer of ARB
Open

Nieuws
01-02-2012
Esther van Osselen

Patiënten met diabetes mellitus type 2 moeten therapie met de renineremmer aliskiren (Rasilez) niet combineren met andere remmers van het renine-angiotensinesysteem, ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers (ARB’s).

Dat schrijft producent Novartis in een brief aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, nadat uit tussentijdse analyse van gegevens van de ALTITUDE-studie bleek dat diabetespatiënten tijdens combinatietherapie vaker complicaties krijgen als beroerten, nierproblemen, hyperkaliëmie en hypertensie. Combinatietherapie gaf geen gunstig effect. Diabetespatiënten die nu al met aliskiren én een ACE-remmer of ARB worden behandeld, moeten hier onder begeleiding van hun arts mee stoppen, adviseert Novartis.

Over andere patiëntengroepen schrijft Novartis niet. Uit een ongeveer gelijktijdig gepubliceerde meta-analyse blijkt echter dat combinatietherapie van aliskiren met een ACE-remmer of ARB ook bij andere groepen is geassocieerd met significante verhoging van het risico op hyperkaliëmie (BMJ. 2012;344:e42). Op basis van gepoolde data uit 10 gerandomiseerde trials becijferen Canadese onderzoekers het relatieve risico (RR) bij combinatietherapie op 1,58 (95%-BI: 1,24-2,02) in vergelijking met monotherapie met een ACE-remmer of ARB. Het absolute risicoverschil was 0,02 (95%-BI: 0,01-0,04), met een ‘number needed to harm’ van 43 – van elke 43 behandelde patiënten krijgt er één hyperkaliëmie.

In deze meta-analyse is combinatietherapie niet geassocieerd met nierschade. De onderzoekers zijn er echter niet gerust op dat deze schade ook echt uitblijft: de follow-up van de meeste gerandomiseerde studies was kort en patiënten werden intensiever gevolgd dan in de alledaagse praktijk. Zij adviseren dan ook strikte controle van de kaliumspiegel.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)