Pijnverpleegkundigen vinden pijn erger dan patiënt zelf

Pijnverpleegkundigen vinden pijn erger dan patiënt zelf
Open

Nieuws
05-09-2011
Esther van Osselen

Richtlijnen voor postoperatieve pijnbestrijding kunnen leiden tot overbehandeling als ze blind worden gevolgd. Daarom moet ook altijd met de patiënt zelf worden overlegd.

Dit blijkt uit een studie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (International Journal of Nursing Studies (2011;doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.07.009) waarin de inschatting van de ernst van de pijn door professionals werd vergeleken met de inschatting door de patiënten zelf. De studie had een opmerkelijke uitkomst: alleen verpleegkundigen die gespecialiseerd waren in bestrijding van acute pijn interpreteerden de pijn ernstiger dan patiënten. Anesthesiologen, recovery- en afdelingsverpleegkundigen zaten wel met patiënten op één lijn.

Voor dit onderzoek werd ruim 10.000 volwassenen na een operatie in het UMCU gevraagd de ernst van hun pijn in te schatten op zowel een numerieke (0-10) als een verbale schaal. Die verbale schaal had 5 treden: geen, lichte, draaglijke, aanzienlijke en verschrikkelijke pijn. De meeste patiënten beschouwen pijn van 4-6 op de numerieke schaal als draaglijk. Het is dus de vraag of zij extra pijnbestrijding zouden wensen. Terwijl richtlijnen voor bestrijding van postoperatieve pijn het afkappunt leggen bij 3 of 4.

Acutepijnverpleegkundigen leggen de lat voor ‘ondraaglijke’ pijn al bij 5, terwijl die voor de meeste patiënten pas begint bij 7. De onderzoekers opperen dat deze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn doordrongen van onderzoeksuitkomsten waaruit blijkt dat postoperatieve pijn vaak wordt onderschat. Een andere verklaring is dat de gespecialiseerde verpleegkundigen de patiënt steeds maar kort spreken, terwijl hun collega’s op de afdeling meer observaties hebben dan de numerieke pijnschaal alleen.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)