Peri- en postcoïtale cefalalgie.
Open

Nieuws
15-12-1992
J. van der Heide

Peri- en postcoïtale cefalalgie. – Mannen hebben vaker dan vrouwen de trieste ervaring dat rondom het orgasme plotseling hoofdpijn ontstaat, vaak van hevige en langdurige aard. Het fenomeen geeft aanleiding tot diagnostisch onderzoek waarbij 3 typen worden herkend: het vasculaire type (wellicht een vorm van migraine), het spiercontractietype (hypertonie van nek- en schedelspieren) en wekenlange, houdingsafhankelijke pijn (zoals na lumbale punctie), vermoedelijk door een scheurtje in de arachnoïdale membraan (dit tijdschrift 1989; 133: 1881-3).

Østergaard en Kraft wijzen op het onvoorspelbare klinische beloop van de kwaal: ze komt voor tijdens slechts enkele jaren of blijft bij herhaling optreden. Zij beschrijven dit bij 24 mannen en 8 vrouwen die in de periode 1978-1991 hun hulp zochten, en die zij in 1992 opnieuw erover benaderen (Br Med J 1992; 305: 1129). Meer dan de helft der patiënten had in de loop van 10 jaar verscheidene perioden van hoofdpijn ervaren met aanvalsvrije intervallen. Dezen hoorden tot de groep met migraine of spierhypertonie. De overigen die in het dagelijks leven nooit hoofdpijn hebben, hoeven voor recidief niet te vrezen.