Onvrijwillige behandelingen thuis
Open

Nieuws
01-04-2016
Joost Zaat

4 van de 10 thuiswonende ouderen met cognitieve stoornissen krijgen een of andere vorm van onvrijwillige behandeling. Dat vonden Jan Hamers en collega’s (Universiteit Maastricht) in een enquête onder 30 dementie-casemanagers in Zuid-Nederland (J Am Geriatr Soc. 2016;64:354-8).

De casemanagers gingen bij al hun patiënten na of er sprake was van dwang in ...