Kinderartsen en de asielprocedure

Nieuws
16-05-2018
Lucas Maillette de Buy van Wenniger

De zorg voor kinderen die zonder verblijfsstatus in Nederland zijn of die nog in de asielprocedure zitten, is regelmatig niet optimaal. Met name de regelmatige verhuizingen van asielzoekers tussen asielzoekerscentra, als onderdeel van het immigratiebeleid, lijken hierin een grote rol te spelen. Praktisch gezien signaleren kinderartsen dat hun patiƫnten daardoor afspraken missen of verkeerde of te laat uitgevoerde behandelingen krijgen.

Gepubliceerd op 16-05-2018.
In print verschenen in week 20 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3916