Keizersnede blijft uitzondering in Nederland
Open

Nieuws
22-06-2016
Hans van Maanen

Anders dan in de meeste rijke landen is in Nederland het aantal keizersneden de afgelopen decennia betrekkelijk laag gebleven. De verklaring daarvoor lijkt te liggen in de ‘zeer kritische houding’ in Nederland jegens keizersneden bij de eerste geboorte. Dit lijkt ‘de sleutel niet alleen voor het huidige lage aandeel keizersneden ...