Kaakbotontkalking na kiesextractie

Kaakbotontkalking na kiesextractie
Open

Nieuws
28-01-2009

Patiënten die een kies- of tandextractie ondergaan en het bisfosfonaat alendronaat gebruiken, hebben een verhoogd risico op osteonecrose van de kaak. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie onder 208 patiënten die oraal alendronaat gebruikten. Van hen hadden 9 een actieve osteonecrose van de kaak die behandeling noodzakelijk maakte. Dit komt neer op 1 geval van kaakbotnecrose op 23 alendronaatgebruikers, ofwel op 4% van de patiëntenpopulatie.

Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak was al in een aantal goed gedocumenteerde casussen beschreven, maar die betroffen overwegend intraveneuze toediening van bisfosfonaten. De Amerikaanse studie, gepubliceerd in het Journal of the American Dental Association (2009;140:61-6), betreft de orale inname van de bisfosfonaten. De auteurs schrijven dat het de eerste grote studie in de VS is en dat een aantal patiënten het bisfosfonaat nog maar kort gebruikte. Van een controlegroep van 4384 patiënten die een tand- of kiesextractie ondergingen, kreeg niemand botnecrose.

Vorig jaar november liet farmaceut Merck, producent van het orale alendronaat Fosamax, na een herbeoordeling van de veiligheid door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA), in een statement weten dat Fosamax kaakbotproblemen kan veroorzaken, zoals infecties en een vertraagd herstel na extractie.