Foto: Syldavia/iStock.com

Incidentie subarachnoïdale bloedingen gedaald

Daling mogelijk door aandacht voor risicofactoren
Nieuws
19-02-2019
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Uit een systematische review blijkt dat de incidentie van subarachnoïdale bloedingen tussen 1955 en 2010 wereldwijd is gedaald van 10,2 naar 6,1 per 100.000 personen. Nederlandse onderzoekers relateren deze afname aan het terugdringen van het percentage rokers en een afname van de gemiddelde bloeddrukken van de onderzochte populaties.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.