Foto: Syldavia/iStock.com

Incidentie subarachnoïdale bloedingen gedaald

Daling mogelijk door aandacht voor risicofactoren
Nieuws
19-02-2019
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Uit een systematische review blijkt dat de incidentie van subarachnoïdale bloedingen tussen 1955 en 2010 wereldwijd is gedaald van 10,2 naar 6,1 per 100.000 personen. Nederlandse onderzoekers relateren deze afname aan het terugdringen van het percentage rokers en een afname van de gemiddelde bloeddrukken van de onderzochte populaties.

Hoewel subarachnoïdale bloedingen (SAB’s) door een gebarsten aneurysma maar zo’n 5% van alle CVA’s vormen, veroorzaken ze disproportioneel veel ellende. Ze treden zowel bij jonge als bij oude mensen op en zijn bij ongeveer een derde van de patiënten dodelijk. Om de risicofactoren voor SAB’s op populatieniveau duidelijker te krijgen, ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing