Huisartsen in opleiding durven medische missers te melden

Huisartsen in opleiding durven medische missers te melden
Open

Nieuws
17-06-2011
Twan van Venrooij

Wanneer huisartsen in opleiding vertrouwelijk en zonder repercussies fouten kunnen melden, durven zij dat ook te doen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van het UMC Utrecht gepubliceerd in BMJ Quality & Safety (2011; doi:10.1136/bmjqs.2010.045484). Het onderzoek suggereert verder dat de meeste incidenten die door huisartsen in opleiding worden gemeld, niet het gevolg zijn van onkunde, maar veroorzaakt worden door een gebrekkige organisatie van de zorg.

Dorien Zwart en collega’s vroegen aan 79 huisartsen in opleiding om gedurende 6 maanden medische missers te melden. 24 van hen rapporteerden gezamenlijk 44 incidenten. Bij de meerderheid (34) was volgens de onderzoekers de fout niet te wijten aan een gebrek aan ervaring bij de arts in opleiding. Hoewel de gemaakte fouten in 29 gevallen niet of nauwelijks nadelig waren voor patiënten, hadden 39 gevallen kunnen leiden tot matige of ernstige schade of tot een catastrofe.

Daarnaast werd gevonden dat de artsen in opleiding die volgens hun opleiders de grootste medische expertise hadden, het meest geneigd waren om fouten te melden. Misschien komt dat omdat deze groep zich minder druk maakt over de beoordeling van hun opleider.

De gemelde fouten legden zwakke punten bloot in de organisatie van de huisartsenpraktijken waar de artsen hun opleiding genoten, merken Zwart en medewerkers op. Zij vinden dan ook dat huisartsen in opleiding gestimuleerd moeten worden om fouten te melden; niet alleen om daar zelf van te leren, maar ook omdat hun opleiders en de praktijken van de opleiders daar baat bij kunnen hebben.

(Bijdrage: Twan van Venrooij.)