Hoog risico op bias in gesponsorde pediatrische trials

Hoog risico op bias in gesponsorde pediatrische trials
Open

Nieuws
29-07-2010
Lucas Mevius
 

Een review van bijna 150 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) onder kinderen – allemaal gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften – toont aan dat ongeveer de helft van de onderzoeken geen stappen onderneemt om het risico op bias te verkleinen, of deze maatregelen niet goed beschrijft.

Onderzoekers van Johns Hopkins University onder leiding van Michael Crocetti stellen in Pediatrics (doi:10.1542/peds.2009-3121) dat voornamelijk door de farmaceutische industrie gesponsorde trials, niet-geregistreerde trials en trials naar gedragstherapieën een verhoogd risico hebben op bias.

Crocetti en collega’s analyseerden 146 pediatrische RCT’s uit onder andere The Lancet, New England Journal of Medicine en Journal of the American Medical Association met behulp van een bias-checklist van de Cochrane Collaboration. Met deze lijst evalueerden de onderzoekers bias op 6 methodologische domeinen: randomisatie, (blinde) toewijzing, blindering van patiënten en staf, incomplete uitkomstrapportage, selectieve uitkomstrapportage en andere bronnen van bias.

41% van de trials had een hoog risico op bias door onjuiste of onduidelijke randomisatietechnieken en 57% door de afwezigheid van blinde toewijzing. 20% van de studies had na toewijzing geen goede of slecht beschreven blindering. Trials die door de industrie gesponsord waren hadden een 6 maal hoger risico op randomisatiebias dan onderzoeken gesponsord door overheden of non-profitorganisaties, trials die gedragstherapie onderzochten hadden een 4 maal zo groot risico op toewijzingsbias dan medicatietrials. Geregistreerde trials sprongen zorgvuldiger om met randomisatie dan niet-geregistreerde trials, maar minder dan 60% van de pediatrische trials was geregistreerd. Hoe meer auteurs aan een trial meewerkten, hoe lager het risico op bias.

De onderzoekers schrijven dat er voorzichtig moet worden omgegaan met het interpreteren van resultaten van pediatrische trials met onduidelijkheden in de methodologie en dus een verhoogd risico op bias.

Literatuur