Geen speen bij oorontsteking
Open

Nieuws
14-07-2008
F. Kievits en M.T. Adriaanse

Gebruik van een fopspeen is een risicofactor voor recidiverende acute middenoorontstekingen. Ouders van kinderen met een acute middenoorontsteking (otitis media acuta; OMA) zouden daarom geïnformeerd moeten worden over de mogelijke ongunstige effecten van een speen. Dit schrijven Maroeska Rovers et al. van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde ...