Geen nadelig effect calciumsuppletie

Geen nadelig effect calciumsuppletie
Open

Nieuws
22-02-2011
Twan van Venrooij

Recente onderzoeken die concludeerden dat calciumsupplementen bij oudere vrouwen leiden tot een verhoogd risico op atherosclerose, hebben het mogelijk bij het verkeerde eind. Dat stellen Australische onderzoekers in Journal of Bone and Mineral Research (2011;26:35-41). Zij keken hoe het is verlopen met de mensen die meededen aan een eerder onderzoek naar de effecten van calciumsuppletie.

Over de voor- en nadelen van calciumsuppletie bij oudere vrouwen, bestaat sinds enige jaren wat onduidelijkheid. Reden daarvoor zijn enkele onderzoeken die suggereren dat bij oudere vrouwen die calciumsupplementen slikken, het risico op een hartinfarct en coronair vaatlijden is verhoogd.

Joshua Lewis en collega’s gebruikten voor hun onderzoek de gegevens van de ‘Calcium Intake Fracture Outcome Study’ waarvan de resultaten in 2006 zijn gepubliceerd. In deze 5 jaar durende studie kregen 1460 vrouwen van gemiddeld 75 jaar dagelijks 1200 mg calciumcarbonaat of een placebo. Daarnaast gingen Lewis en collega’s na of de patiënten in de 4,5 jaar na afloop van de studie waren overleden of in het ziekenhuis opgenomen voor één van de klinische manifestaties van atherosclerose zoals een hartinfarct en perifeer vaatlijden. Dat was mogelijk doordat in West- Australië nauwkeurig wordt bijgehouden wanneer en waarom mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

Het risico op overlijden of een ziekenhuisopname wegens gevolgen van atherosclerose was niet groter in de groep die calciumsupplementen nam, zowel tijdens de 5 jaar durende studie als gedurende de 4,5 jaar na afloop. Daarnaast werden aanwijzingen gevonden dat de calciumsupplementen bij vrouwen die al aan hart- en vaatziekten leden toen de studie begon, juist hadden gezorgd voor een afname van het risico op ernstig vaatlijden, maar dat effect nam tijdens de jaren na afloop van de studie langzaam af.

De eerdere zorgen over de risico’s van calciumsupplementen waren vals alarm, stellen Lewis en collega’s.

(Bijdrage: Twan van Venrooij.)