Geen extra suïcides tijdens eerste golf

Nieuws
03-05-2021
Lucas Maillette de Buy Wenniger

In de eerste maanden van de covid-19-pandemie was het aantal zelfdodingen niet hoger dan gebruikelijk. Een analyse van de cijfers uit 21 landen laat zien dat in sommige regio’s mogelijk juist iets minder mensen zichzelf van het leven beroofden.

Dat de pandemie ook het geestelijk functioneren van mensen beïnvloedt lijkt moeilijk te betwisten, maar of dat ook heeft geleid tot gedragsveranderingen was nog onbekend. Mogelijk leidde de pandemie en de daaraan gekoppelde lockdowns tot een toename van het aantal mensen met somberheidsklachten. Een internationale onderzoeksgroep verzamelde in 21 rijke ...