Doden door slangenbeten
Open

Nieuws
15-12-2008
F. Kievits

Jaarlijks worden minstens 421.000 mensen gebeten en vergiftigd door slangen. Ongeveer 20.000 van deze incidenten hebben een dodelijke afloop, zo blijkt uit een studie in PLoS Medicine (doi:10.1371/journal.pmed.0050218).

De feitelijke aantallen zijn waarschijnlijk veel groter, schrijven de auteurs. Slangenbeten moeten worden beschouwd als een ernstige, verwaarloosde tropische ziekte. De rapportering ervan is slecht, in het bijzonder in landen met lage inkomens en middeninkomens, waar slangenbeten het meest voorkomen.

De auteurs maakten schattingen op basis van gegevens in gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur, een databank van doodsoorzaken van de Wereldgezondheidsorganisatie en discussies met internationale experts. Het jaarlijkse aantal beten van giftige slangen is het grootst in India (81.000 per jaar), gevolgd door Sri Lanka, Vietnam, Brazilië, Mexico en Nepal. India registreerde ook de meeste sterfgevallen: 11.000 in 2007. Het aantal vergiftigingen per hoofd van de bevolking was groot in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar de gegevens waren kwalitatief slecht.

Een beter en accurater wereldwijd beeld van slangenbeten en van sterfgevallen of blijvende handicaps daardoor is dringend noodzakelijk, stelt een begeleidend commentaar (doi: 10.137/journal.pmed.0050221). Antigif is weinig voorhanden en daar waar het wel aanwezig is, is het duur. Landen waar de inkomens laag zijn, kunnen het zich niet veroorloven, waardoor mensen onnodig sterven. Betere gegevens zouden producenten en medische autoriteiten kunnen helpen het schaarse en kostbare antigif beter te verdelen.