De toetsbaarheid van fytotherapeutische geneesmiddelen.
Open

Nieuws
26-08-1991

De toetsbaarheid van fytotherapeutische geneesmiddelen. – Onder auspiciën van de Artsenfederatie Alternatieve Geneeswijzen (AAG) zal op 16 november a.s. in Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort bovengenoemd congres worden gehouden. Het doel van dit congres is het aantonen welke toetsingsmogelijkheden er bestaan voor fytotherapeutica en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en is bestemd voor artsen, apothekers, wetenschappers, beleidsmaker en overigen die beroepsmatig geïnteresseerd zijn in fytotherapie.

Inlichtingen verstrekt: Congresbureau, Westerhuizingerweg 61, 7707 RG Balkbrug.