Controle voorschrijfgedrag

Controle voorschrijfgedrag
Open

Nieuws
02-02-2009

Bijna de helft (45%) van de actieve Belgische artsen is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) op de voorschrijf-vingers getikt. Maar liefst 5041 artsen vernamen per brief dat zij voor 1 of meer geneesmiddelenklassen bij de 10% grootste voorschrijvers zitten. Zij worden nog niet gestraft. Voorlopig moeten zij ...