Cardiale stamcellen: te mooi om waar te zijn?

Nieuws
08-01-2019
Iris Lommerse

Het advies van de Harvard University en het Brigham Women’s Hospital liegt er niet om: 31 onderzoeken die Piero Anversa gedurende zijn tijd aan de Harvard University publiceerde over cardiale stamcellen moeten worden teruggetrokken vanwege vervalste gegevens.

Gepubliceerd op 08-01-2019.
In print verschenen in week 2 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4084