Buikomtrek en BMI ook voorspellend voor dood van ouderen

Buikomtrek en BMI ook voorspellend voor dood van ouderen
Open

Nieuws
24-04-2012
Lucas Maillette de Buy Wenniger

Een overmatig grote buikomvang of een BMI die op ondergewicht wijst, is geassocieerd met een hogere sterfte onder ouderen. Dat bevestigt een meta-analyse die onder leiding van RIVM-onderzoekers werd uitgevoerd en onlangs verscheen in International Journal of Epidemiology (2012; epub 31 maart).

Ellen de Hollander en collega’s verzamelden 29 studies onder ouderen van wie de 5-jaarsmortaliteitsgegevens en de buikomvang plus het BMI beschikbaar waren; dit leverde data op van in totaal ruim 58.000 personen van 65-74 jaar. Vervolgens modelleerden ze de associatie tussen buikomtrek en BMI en het relatieve risico op sterfte.

Bij mensen met een niet-afwijkende BMI was een duidelijk toegenomen buikomvang (meer dan 102 cm voor mannen of 88 cm bij vrouwen) geassocieerd met een hogere sterfte dan bij mensen met een kleine buikomtrek. Uit de modellen bleek bovendien dat de buikomvang onafhankelijk van het BMI voorspellende waarde voor de sterfte had. Ook voor mensen met overgewicht of obesitas was een grotere buikomvang geassocieerd met een hoger sterfterisico. Het hoogste relatieve risico werd echter gevonden bij personen met een BMI onder de 20: bij mannen was het sterfterisico 2,2 keer dat van de controles, bij vrouwen 2,3 keer.

Volgens de auteurs kan de buikomvang dan ook een goede maat zijn om het sterfterisico van ouderen in te schatten, al dan niet na correctie voor BMI. Mogelijk verklaart de veronderstelde schadelijkheid van overmatig visceraal vet de bruikbaarheid van de buikomtrek. Wel stellen ze op grond van hun analyse dat de afkapwaarden die voor de algemene bevolking worden gebruikt, waarschijnlijk te laag zijn. Voordat de buikomtrek echt klinisch kan worden toegepast moet er dus eerst consensus komen over de relevante afkapwaarden bij ouderen.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)