Bloedingsrisico aspirine bijna even hoog als bij orale antistolling

Bloedingsrisico aspirine bijna even hoog als bij orale antistolling
Open

Nieuws
14-10-2010
Esther van Osselen

Patiënten met atriumfibrilleren lopen bij gebruik van aspirine bijna evenveel risico op bloedingscomplicaties als bij het gebruik van cumarinederivaten. Het risico op fatale bloedingen is zelfs iets hoger, vooral door gastro-intestinale bloedingen. De bescherming tegen een ischemische beroerte is bij aspirinegebruik juist minder. Er kunnen dus vraagtekens worden gezet bij de praktijk dat oudere patiënten met een mogelijk verhoogd bloedingsrisico aspirine krijgen omdat dat veiliger zou zijn.

Dat concluderen Morten Hansen en zijn mede-auteurs op basis van hun observationele studie van ruim 82.000 Deense patiënten die tussen 1997 en 2006 de diagnose atriumfibrilleren kregen en antithrombotisch werden behandeld (Arch Intern Med. 2010;170:1433-41). Patiënten kregen het cumarinederivaat warfarine, de plaatjesremmers aspirine of clopidogrel of combinaties van die drie. Bij gebruik van warfarine of aspirine was het absolute risico op bloedingen per patiënt-jaar respectievelijk 3,9% en 3,7%. Bij clopidogrel was dat 5,6%. Dit hogere risico was in de Cox-regressie-analyse echter niet significant. Het risico was het grootst in de eerste maanden van de behandeling.

Het is overigens wel van belang dat het hier om een observationele studie gaat. Juist patiënten met een hoger risico op bloedingen, kregen waarschijnlijk vaker alleen aspirine. Deze ‘confounding by indication’ kan dus leiden tot enige overschatting van het gevaar van aspirine.

Andere belangrijke conclusies zijn dat combinatietherapie geassocieerd is met duidelijk verhoogde bloedingsrisico’s, zonder verlaging van het risico op een ischemisch cva. Vooral de combinaties van warfarine en clopidogrel en die van beide plaatjesremmers met warfarine zorgde voor hoge hazard ratios: respectievelijk 3,08 (95%-BI: 2,32-3,91) en 3,70 (95%-BI: 2,89-4,76). Combinatietherapie was niet geassocieerd met een significante verlaging van het risico op een ischemische beroerte.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)