Bleekwater tegen atopische dermatitis

Bleekwater tegen atopische dermatitis
Open

Nieuws
14-05-2009
Femia Kievits en Hans van Maanen

Reacties (1)

T.J. Herweijer
25-06-2009 22:33

Bleekwater tegen atopische dermatitis

In het NTvG van 16 mei 2009 lees ik op pagina 947: "Bleekwater tegen atopische dernatitis". In dit juichende stuk wordt een Amerikaans persbericht geciteerd waarin een van de auteurs vertelt dat "eczeem minder werd door bleekbaden". Uw artikel wekt hiermee de indruk dat atopisch eczeem bij kinderen met bleekwater behandeld kan worden. In het artikel zelf (Pediatrics 2009;123(5):e808-14) is echter te lezen dat alle kinderen behalve eczeem ook klinische tekenen van secundaire bacteriele infectie vertoonden. Alle kinderen kregen eerst 2 weken cephalexine per os. Daarna kreeg de ene groep mupirocine (Bactroban) intranasaal en bleekbaden en de andere groep kreeg petrolatum zalf (=placebo) intranasaal en waterbaden (zonder bleekwater). De behandelgroep vertoonde meer verbetering (vooral de huid die onder water had gezeten) dan de placebogroep. Het gaat hier dus niet om het vinden van een effect van "bleekwater alleen" op atopisch eczeem, maar een effect van bleekwaterbaden en mupirocine op atopisch eczeem bij patienten met klinische tekenen van een secundair bacteriele infectie. En die conclusie staat ook bij het oorspronkelijke artikel in Pediatrics. Collega Sillevis Smitt , kinderdermatoloog AMC, heeft in een blad voor ouders (J/M) op het betreffende artikel gereageerd.
 
Medisch Orthopedagogisch Centrum
 
Trudi Herweijer, kinderarts.