Beweegprogramma’s voor kinderen sorteren geen enkel effect

Beweegprogramma’s voor kinderen sorteren geen enkel effect
Open

Nieuws
26-10-2012
Hans van Maanen

Talloze programma’s zijn en worden in het leven geroepen om kinderen meer te laten bewegen. Het netto-effect daarvan? Vrijwel nul. Dergelijke interventies ‘hebben slechts een klein effect – ongeveer 4 minuten meer lopen of rennen per dag – gehad op het activiteitsniveau van kinderen,’ is de wat ontnuchterende conclusie van een systematische review en meta-analyse door Britse onderzoekers (BMJ. 2012;345:e5888). ‘Deze bevinding zou ten dele kunnen verklaren waarom dergelijke interventies zo weinig hebben bijgedragen aan het verlagen van de quetelet-index van kinderen met overgewicht.’

Voor hun studie plozen Brad Metclaf en collega’s 30 studies uit met in totaal 14.326 deelnemers jonger dan 16 jaar. Of ze nu keken naar leeftijd, geslacht, overgewicht, duur van de studie of locatie (thuis of op school), in geen enkele subgroep was er meer dan een miniem effect te bespeuren.

De meeste studies (27), waren RCT’s van goede kwaliteit, aldus de auteurs. Een deel van de studies maakte gebruik van een versnellingsmeter om het bewegingspatroon van de kinderen nauwkeurig in kaart te brengen, paste een intention-to-treat-analyse toe en had niet te veel last van uitval.

Hoewel het verschil uitgedrukt in standaardafwijking significant was (0,12; 95%-BI: 0,04-0,20) is de klinische betekenis daarvan ‘klein tot verwaarloosbaar’, menen de auteurs. Vier minuten extra lopen per dag komt overeen met een vermindering van de buikomvang van ongeveer 2 mm of een bloeddrukverlaging van 0,06 mmHg. Ook programma’s die de kinderen steviger aan het werk zetten, scoorden niet beter dan 0,16 standaardafwijking (95%-BI: 0,08-0,24).

De onderzoekers hebben geen aanwijzingen gevonden voor selectie- of publicatiebias, en wijzen erop dat hun resultaten overeenstemmen met die van andere recente meta-analyses – beweegprogramma’s sorteren geen effect, en het blijft onduidelijk waarom niet.

(Bijdrage: Hans van Maanen.)