Belgisch advies homeopathie

Belgisch advies homeopathie
Open

Nieuws
29-06-2009
Femia Kievits en Hans van Maanen

De Belgische Koninklijke Academie voor Geneeskunde heeft opnieuw advies uitgebracht over homeopathie (http://www.vbs-gbs.org/e-specialist/2009/link_911.asp?ft=ht&sr=0&lk=311). De directe aanleiding is nieuwe Europese wetgeving die het mogelijk maakt homeopathische geneesmiddelen te erkennen mits hun werkzaamheid en veiligheid zijn vastgesteld. Daarnaast zijn vorig jaar nieuwe leden benoemd bij de commissie voor homeopathische geneesmiddelen van de Belgische geneesmiddelenautoriteit, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ook de blijvende interesse van de bevolking voor homeopathie en de terugbetaling van de kosten door zorgverzekeraars zijn voor de academie redenen om terug te komen op het probleem van deze behandelmethode.

Nogmaals beklemtoont de academie dat er onvoldoende bewijs is voor de doeltreffendheid van homeopathische behandelingen en geneesmiddelen. De theorie waarop homeopathische geneeswijzen berusten, heeft geen wetenschappelijke grond. Daarom is het noodzakelijk de doeltreffendheid aan te tonen. Dit kan niet gebeuren met persoonlijke getuigenissen; er zijn rigoureuze klinische studies vereist. De meeste van die studies zijn de afgelopen jaren samengevat in systematische overzichten en meta-analyses. Die hebben op hun beurt geleid tot hoofdartikelen, commentaren en lezersbrieven waaruit nogmaals de tegenstelling blijkt tussen gelovers en niet-gelovers. Uit al de overzichten en analyses kan men op zijn best besluiten dat homeopathische behandelingen niet méér doen dan placebo. En dit heeft directe consequenties voor de overheid, artsen, gezondheidswerkers en patiënten, stelt de academie.

Artsen en andere gezondheidswerkers dienen volgens de academie te weten – en mee te delen – dat de onderbouwing voor de homeopathische geneeswijzen bijzonder gering is en dat er geen enkel bewijs is dat hun werking beter is dan die van placebo. Patiënten die hulp zoeken, moeten weten dat evidence ontbreekt, aangezien homeopathische behandelingen financieel belastend kunnen zijn. Het correct informeren van patiënten is een taak van de overheid en van gezondheidswerkers. Volgens de academie is het onverantwoord dat kosten van homeopathische behandelingen, in welke vorm dan ook, door verzekeraars worden terugbetaald.