Bejaarde versus oudere

Bejaarde versus oudere
Open

Nieuws
12-01-2009

Medische toptijdschriften nemen het niet zo nauw met de wensen van oudere mensen. Ze scoren hoog in het gebruik van het woord ‘bejaarden’ (‘the elderly’) ten opzichte van het gewenste woord ‘ouderen’ (‘older persons’). Oudere mensen hebben bij herhaling te kennen gegeven voorstander te zijn van respectvolle termen als ‘oudere’ ...