Baas over eigen genen

Baas over eigen genen
Open

Nieuws
28-01-2009

Gentests vormen een nieuwe groeimarkt. Voor een bedrag van 400 euro is geen volledig genenpaspoort te koop, maar wel een quickscan van DNA op markers die verband houden met zo’n 90 aandoeningen, variërend van hoge bloeddruk en psoriasis tot de aanleg voor alcoholisme en depressie, schrijven medewerkers van het Rathenau Instituut in Het Financieele Dagblad.

Volgens de auteurs gaan er stemmen op ‘gentestcowboys’ aan te pakken. ‘Maar niet iedereen is het daarmee eens’, schrijven zij. In een speciale uitgave van Nature over ‘personal genomics’ noemde een groep wetenschappers, onder wie de Nederlandse sociaal geneeskundige Jeantine Lunshof van de Universiteit Maastricht, de roep om regulering overdreven en voorbarig: zij geloven niet dat consumenten veel waarde hechten aan de uitkomsten. Bovendien zijn de nadelige effecten nog niet aangetoond. Tegenstanders menen dat de testresultaten over ziekterisico’s juist onnodig angst aanjagen. En dan is er nog de vraag van wie de genetische gegevens zijn, van de consument of van het bedrijf dat de gentest uitvoert.

Genetische tests vallen in Nederland onder strikte regelgeving zolang ze door artsen worden aangeboden voor diagnose. Commerciële zelftests tasten de grenzen af van die regels. De vraag die beleidsmakers bezighoudt, is volgens de medewerkers van het Rathenau Instituut dan ook of de overheid consumenten moet beschermen of juist meer vrijheid moet geven.

In een reactie laten Henk Bosma en Gerda Raas, respectievelijk lid en adviseur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), weten dat de RVZ voorstander is van aangescherpte wetgeving. Dit om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van (voorspellende) genetische gegevens. Volgens de RVZ schiet de huidige wetgeving daarin tekort. De RVZ signaleert dat het kabinet die zorgen deelt, maar geen reden ziet voor regelgeving.