Arts-assistenten vinden zichzelf geen goede managers

Arts-assistenten vinden zichzelf geen goede managers
Open

Nieuws
21-07-2011
Esther van Osselen

Nederlandse arts-assistenten vinden zichzelf maar matige managers. Vooral hun onderhandelingsvaardigheden en kennis van de financiering en organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg schieten te kort. Wél vinden ze dat ze goed kunnen omgaan met feedback en medische informatietechnologie. Ook vinden ze dat ze goed in staat zijn schaarse middelen te verdelen op basis van ‘evidence based’-principes.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht uit de respons op een enquête die is ingevuld door 177 arts-assistenten uit Maastricht, Heerlen, Groningen en Amsterdam (Postgrad Med J. 2011; doi:10.1136/pgmj.2010.110254). De enquête bestond uit 29 vragen over 4 aspecten van managementvaardigheden: het vinden van een balans tussen patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling, effectief functioneren in de ziekenhuisorganisatie, gepaste verdeling van schaarse middelen en gebruik van informatietechnologie. Slechts 35% van de 506 aangeschreven arts-assistenten stuurde de vragenlijst terug.

De competentie van manager is een van de zeven CanMEDS-competentiegebieden die sinds 2005 als leidraad dienen bij de opleiding van medisch specialisten. Managementvaardigheden krijgen echter relatief weinig aandacht.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat veel arts-assistenten zich op dit gebied onvoldoende competent voelen. De bijbehorende aanbeveling – om een cursus medisch management verplicht te maken in de opleiding tot medisch specialist – lijkt vanzelfsprekend. Helaas blijken arts-assistenten die een managementcursus of -training hebben gevolgd, zichzelf in deze enquête geen competentere managers vinden. Alleen eerdere managementervaring – bijvoorbeeld in het bestuur van een studentenvereniging – draagt volgens dit relatief kleinschalige onderzoek significant bij aan de ervaren managementvaardigheid. Hoe groot dit effect was, is echter niet duidelijk.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)